Thành lập công ty Việt Nam có vốn nước ngoài

Trong thời gian gần đây, một số nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thường có xu hướng góp vốn hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam chứ không thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Đây được cho là giải pháp an toàn khi nhà đầu tư có thể đầu tư vào ngành nghề thế mạnh của mình mà vẫn có thể tìm được đối tác làm ăn bền vững, có sẵn thị trường, cơ cấu tổ chức hoạt động. Đồng thời có thể giúp doanh nghiệp Việt huy động được vốn, tiếp nhận được kinh nghiệm quản lý, trình độ khoa học công nghệ cao từ các nước phát triển.

>> Một số khái niệm về đầu tư nước ngoài

>> Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

đầu tư nước ngoài góp vồn vào Việt Nam

Đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam

A – Hồ sơ cần thiết khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam.

1/ Bản sao giấy phép công ty

2/ Hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài

3/ Chứng thư của ngân hàng

B – Thời gian

1/ Chứng thư: 1 ngày

2/ Hồ sơ tại sở KH&ĐT: 10 ngày

C – Phí dịch vụ đăng ký đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam: 6.000.000 VNĐ