Tag Archives: thuế giá trị gia tăng

Quy định pháp lý về thuế với chi nhánh công ty

Quy định về thuế với chi nhánh được thể hiện như thế nào? Thủ tục về thuế với chi nhánh khi doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Trả lời: Về thuế môn bài Theo quy định tại Mục I Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC có quy định về nghĩa vụ nộp thuế môn […]