Tag Archives: chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty – chi nhánh doanh nghiệp giá rẻ Tại Hà Nội

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty.  Khi doanh nghiệp dự định mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh thì việc thành lập chi nhánh công ty là một trong những lựa chọn tối ưu hơn cả. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh […]

Quy định pháp lý về thuế với chi nhánh công ty

Quy định về thuế với chi nhánh được thể hiện như thế nào? Thủ tục về thuế với chi nhánh khi doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Trả lời: Về thuế môn bài Theo quy định tại Mục I Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC có quy định về nghĩa vụ nộp thuế môn […]