Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không tránh khỏi sẽ có những phát sinh ngoài dự kiến như thay đổi trụ sở, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp… khi đó doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để có thể đón đầu những xu thế của thị trường

>> Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Đổi tên công ty:

Khá nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cần thay đổi tên Công ty để phù hợp hơn với chiến lược kinh doanh mới, đặc thù của thị trường và đặc biệt để khách hàng yêu mến hơn, trước khi đổi tên doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:
– Doanh nghiệp cần kiểm tra xem mình đặt tên công ty đúng theo quy định chưa? Tên công ty có trùng hay không?để kiểm tra tên có trùng hay không vào đường link sau để kiểm tra: http://dangkykinhdoanh.gov.vn
– Sau nhận giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi tên công ty, quý doanh nghiệp cần làm các thủ tục đổi con dấu doanh nghiệp, làm thông báo gửi lên cơ quan thuế, gửi thông báo đến các cơ quan hữu quan mà công ty có giao dịch như: điện lực, ngân hàng;
– Lưu ý: nếu doanh nghiệp không đổi tên công ty bằng tiếng Việt mà chỉ bổ sung tên công ty bằng tiếng Anh hoặc tên viết tắt thì doanh nghiệp không cần đổi con dấu.

Chuyển địa chỉ công ty:

–  Trong trường hợp thayđổi địa chỉ công ty cùng quận, doanh nghiệp chỉ cần làm thông báo lên cơ quan thuế và cơ quan hữu quan về việc chuyển địa chỉ trụ sở: điện lực, bưu chính, viễn thông, interne.
– Nếu chuyển địa chỉ khác quận, doanh nghiệp cần làm thủ tục: đổi con dấu của doanh nghiệp, làm thông báo lên cơ quan thuế và làm thủ tục chuyển quận quản lý thuế, thông báo với các cơ quan hữu quan….

Tăng, giảm vốn điều lệ

Nếu tăng vốn điều lệ bạn cần quan tâm đến các bậc thuế môn bài cần đóng và chính sách về cơ cấu nguồn vốn của Công ty.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

– Mọi thứ đều có thể thay đổi để việc kinh doanh thuận lợi và tốt hơn. Người đại diện pháp luật cũng phải thay đổi nếu việc kinh doanh cần.
Người đại diện pháp luật mới cần cung cấp CMND/ hộ chiếu sao y công chứng, Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp cần làm thông báo gửi đến cơ quan thuế, cơ quan hữ quan khác.

Thay đổi thành viên/ cổ đông góp vốn/ chủ sở hữu

Thành viên/ cổ đông/ chủ sở hữu mới:
– Khi doanh nghiệp có những thay đổi này cần nộp CMND/ hộ chiếu sao y công chứng cùng hồ sơ xin thay đổi thành viên/ cổ đông góp vốn/ chủ sở hữu.
– Sau khi ra giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần làm thông báo gửi lên cơ quan thuế và cơ quan hữu quan.

Thay đổi, bổ sung  ngành nghề kinh doanh

– Cần lưu ý các ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, một số  ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngoài ra hiện tại ở TP.HCM có một số ngành nghề trong diện quy hoạch;
– Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh, quý doanh nghiệp cần làm thông báo gửi lên cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan.

Thay đổi các nội dung khác:

– Giấy phép đăng ký kinh daonh có thay đổi số điện thoại, địa chỉ mail, thông tin CMND của thành viên, người đại diện pháp luật… và rất nhiều thông tin khác. Bạn cũng cần làm thông báo gửi đến cơ quan thuế và cơ quan hữu quan.